RBM SPED S.R.O.
Špedícia | Predaj kameniva, štrku a piesku | Betón

ŠPEDÍCIA

 

  • Špedičné služby, sprostredkovanie medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy.

  • Preprava sypkých materiálov sklápacími návesmi a návesmi s posuvnou podlahou (walkingflor).

  • Preprava drvenej štiepky, pilín, obilia, piesku, štrku.

 

 

 

 

        Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás.