RBM SPED S.R.O.
Špedícia | Predaj kameniva, štrku a piesku | Betón

KONTAKT

Tel:  0905 386 196 - nonstop

        0915 890 865 - nonstop

Fax: 033 5589 292

Mail: rbmsped1@gmail.com, rbm@rbm.sk

Web: www.rbm.sk

 

 

 

RBM Sped, s.r.o.
919 05 Trstín 149

IČO: 43999344
IČ DPH: SK2022541070
Reg. OR OS Trnava, vložka č. 21432/T  

 

 

 

 

cccc