Kamenivo


Frakcia 

1 m/ tona

Štrkopiesok

0/4
0/8

- vhodný na potery a tenkostenné betóny

1,76

0/16
0/22

- vhodný na betony základov stropných dosiek

1,7

4/8
8/16

- vhodný do betónov / na betony

1,6

16/22
16/32

- vhodný na zásypy základov, na okrasné násypy

1,6

0/32
0/63

- vhodný do násypov a zásypov.

1,8

Drvené kamenivo: vápenec, melafir, andezit

0/2
0/4

- vhodné na murovanie na škrabané omietky

1,7

2/4
4/8

- vhodný pod zámkovú dlažbu a výrobu asfaltových zmesí

1,7

8/16
16/32

- vhodný na podsypy, násypy a okrasné násypy

1,7

0/32
0/63
0/125
32/63

- vhodný na spevnenie stavebných plôch a cestných komunikácií

1,7 - 2

63/125

- makadam

 

Lomov
kameň

- vhodný murovací materiál

 

Piesok

0/1

- vhodný na štukovanie a pucované omietky

1,6

0/2

- vhodný na zásypy a inžinierske siete, spevnenie trávnatých plôch

1,60/4 Drvené kamenivo
Drvený dolomit vhodný na špárovanie, zásypy dlažieb
4/8 Drvené kamenivo
Drvený dolomit vhodný na škrabané omietky
8/16 Drvené kamenivo
Drvený dolomit vhodný ako dorovnávacia vrstva pod zámkovú dlažbu.
16/32 Drvené kamenivo
Drvený dolomit vhodný pod zámkovú dlažbu.
22/63 Drvené kamenivo
Drvený dolomit používaný na spevnenie stavebných plôch a ako základova vrstva pod zámkovú dlažbu.
63/125 Drvené kamenivo
Drvený dolomit používaný na spevnenie stavebných plôch, základná vrstva pod zámkovú dlažbu a cesty.
0/32 Drvené kamenivo
Drvený dolomit prezývaný makadam, používaný na spevnenie nesúdržných zásypov, cestných komunikácií, stavebných plôch.
0/63 Drvené kamenivo
Drvený dolomit používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek.
0/2 Drvené kamenivo
Drvený dolomit používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek.
0/4 Dunajský štrk
Jemný štrkopiesok používaný na tenkovrstvé potery.
0/22 Dunajský štrk
Štrkopiesok vhodný na betonáž základových dosiek, stropných dosiek, základových pásov....
4/8 Dunajský štrk
Vhodný ako prímes do špeciálnych vodotesných betónov, používaný na realizáciu drenážných násypov.
8/16 Dunajský štrk
Vhodný ako prímes do špeciálnych vodotesných betónov, používaný na realizáciu drenážných násypov.
16/22 Dunajský štrk
Vhodný ako záťažové kamenivo pri realizácii plochých striech, vhodný na okrasné zásypy, drenážne násypy.
32 Dunajský štrk
Drenážne násypy, okrasné plochy
63/90 Dunajský štrk
Okrasné plochy
0/1 Záhorácky piesok
Vhodný ako zásypový piesok pri realizácii elektroinštalácií, kanalizácií,plynových potrubí, vhodný na plážové ihriská, zakladanie trávnikov, jadrové štukové omietky
0/2 Melafír
Drvený melafír vhodný na špárovanie zámkovej dlažby.
0/4 Melafír
Drvený melafír vhodný na škrabané omietky
4/8 Melafír
Drvený melafír vhodný ako dorovnávacia vrstva pod zámkovú dlažbu.
11/22 Melafír
Drvený melafír vhodný pod zámkovú dlažbu.
16/32 Melafír
Drvený melafír používaný na spevnenie stavebných plôch a ako základova vrstva pod zámkovú dlažbu.
22/32 Melafír
Drvený melafír používaný na spevnenie stavebných plôch, základná vrstva pod zámkovú dlažbu a cesty.
32/63 Melafír
Drvený melafír prezývaný makadam, používaný na spevnenie nesúdržných zásypov, cestných komunikácií, stavebných plôch.
0/32 Melafír
Drvený melafír používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek.
0/63 Melafír
Drvený melafír používaný na spevnenie cestných komunikácií, stavebných plôch, zásyp základových dosiek.
11/22 Zelený amfibolit
Okrasné plochy, architektonické práce
32/63 Zelený amfibolit
Okrasné plochy, architektonické práce
11/22
Červeno-ružový kameň - Okrasné plochy, architektonické práce


Cenový dopyt


Meno a priezvisko *:
Názov firmy:
Ulica a č. domu *:
Mesto/obec *:
PSČ *:
Telefón *:
E-mail *:
 

Mám záujem o

Materiál *:
Frakcia:
Množstvo v tonách alebo v kubických metroch *:
Miesto dodania *:
Termín dodania *:
Spôsob dopravy *:
Poznámka: