Odvoz odpadu

Ponúkame odvoz a následné uskladnenie stavebného odpadu. Pri menších búracích prácach možnosť naloženia do bigbagou.

Cena závisí od množstva a druhu stavebného odpadu.